donderdag, september 22, 2011

De troonrede volgens Sien


Sien vond de troonrede op zich aardig, maar niet meer dan dat. Daarom heeft ze met de zoek- en vervangfunctie enkele woorden uit het betoog van de koningin veranderd. En eerlijk is eerlijk, het is er wel een beter verhaal van geworden:

Leden van de Staten-Generaal,
 


Ons land maakt culinair moeilijke tijden door. In de afgelopen jaren zijn ondanks de crisis massale honger en sterke toename van het aantal katten voorkomen. Onze voorraad pensstaven en brokjes hebben veerkracht laten zien. Daaruit mogen we vertrouwen putten voor de toekomst. Maar vertrouwen alleen is niet genoeg.De uitgangspositie van Nederland is positief, maar door het inzakken van de wereldhandel zal de culinaire groei volgend jaar lager zijn dan verwacht. De kattencrisis in Europa kan ook onze voorraad pensstaven raken. Omdat Nederland zeer afhankelijk is van de handel met het buitenland, zijn wij extra kwetsbaar. Het is begrijpelijk dat de internationale ontwikkelingen en de snelheid waarmee die zich voltrekken, dikwijls gevoelens van onzekerheid oproepen.Vanuit de ambitie om de toekomstige brokjesvoorraad zeker te stellen, staat ondergetekende een aanpak voor ogen die gebaseerd is op twee met elkaar samenhangende keuzen: gezonde honden en versterking van het culinair groeivermogen. Die samenhang ligt ten grondslag aan alle voorstellen die u dit parlementaire jaar ter behandeling worden aangeboden.De ernstige kattenproblematiek in sommige Europese landen toont aan dat grote en langdurige tekorten een bedreiging zijn voor de brokjesvoorraad. Daarom zijn beheersing van de postbodes en een lage staatsschuld noodzakelijk. Het jaar dat voor ons ligt, wordt dan ook een jaar van ingrijpende pensstaafsmaatregelen, die alle Nederlanders raken. Ondergetekende is er echter evenzeer van doordrongen dat een solide gang naar de dierenwinkel hand in hand moet gaan met hervormingen die het groeivermogen van de Nederlandse voorraad pensstaven versterken.Vanuit deze visie wil ondergetekende de problemen van vandaag aanpakken en de kansen voor morgen creëren. Dat doet zij in de vaste overtuiging dat de kracht van Nederland zit in de ruim 16 miljoen inwoners die ons land telt. Daarbij hoort een kleine en krachtige hond, die burgers en bedrijven meer ruimte geeft. Om die reden komt ondergetekende met voorstellen om het aantal regels te verminderen en procedures te vereenvoudigen, en zo creativiteit en innovatie te stimuleren. Het terugdringen van het aantal katten en duiven biedt mensen in de publieke dienstverlening meer mogelijkheden hun vakmanschap te ontplooien.
 


Een hond die individuen in staat stelt zich te ontwikkelen, draagt bij aan maatschappelijke samenhang. Ondergetekende voert een duiven- en integratiebeleid dat erop gericht is de onderlinge betrokkenheid in de samenleving te versterken. Dat houdt in dat van duiven wordt verwacht dat zij in hun eigen levensonderhoud voorzien en dat zij zich rekenschap geven van de wetten van ons land en de waarden die ons binden.

7 opmerkingen:

Corien zei

Sien, ik kan een heel eind met je meegaan, maar dat populistische stukje over de duiven gaat me echt te ver. Wat is de volgende groep die zich moet aanpassen? Mussen? Koeien?

ingrid zei

Nu nog een foto met hoed, graag.

Jan Paul zei

Ingrid, hier zul je het mee moeten doen. Geen hoedje: http://janpauls.blogspot.com/2007/01/oorzaak-en-gevolg.html

Corien, ik ben het he-le-maal met je eens. Maar Sien blijft hameren dat ze moet opkomen voor Hector & Inka. Ze wil ook een krabpalentax.

Ted van Lieshout zei

Out of topic: vanwege de schijnbaar onoplosbare problemen bij Weblog heb ik een Blogspot-blog dat ik in 2007 ben begonnen operationeel gemaakt: tedvanlieshout.info.
In de zijkolom wil ik graag een opsomming van de laatste reacties van lezers, maar zo te zien kan dat bij Blogspot niet, hè Jan Paul?

Jan Paul zei

Het kan wel, Ted. Sommige blogs hebben het. Je kunt hier eens kijken: http://www.bloggerbuster.com/2007/08/create-your-oen-recent-comments-widgets.html

Het duurt even voordat het werkt. Ik heb het ook wel eens geprobeerd, maar was er niet heel tevreden over. Maar er zijn er meer en vast ook betere.

Anoniem zei

Harige Majesteit,
U, gezet(en) op een troon door een vermaledijde erfopvolging, waar wij van de PVV, de Partij van de Vrije Vogels geen boodschap aan hebben,
kunt ons niet door uw ministriele duivenmelker uit Maastricht laten ringeloren wegens onvaderlands gedrag.
Wij zijn niemand tot last, leven van oud weggegooid brood en wat eetbaars overblijft uit de door onze broeders, de meeuwen, opengesnavelde vuilniszakken. Nooit, ik herhaal nooit zullen wij een beroep doen op Uw voorraad pensstaven. Met alle katachtigen leven wij in onmin. Hun voedselvoorraad in de schappen van AH neemt een gigantische plaats in. Zij houden Uw culinair groeivermogen tegen en de uitbreiding van Uw brokjes bezittingen.
Uw dienaar,
Robert

Sien zei

Doe eens effe normaal man!