maandag, september 26, 2011

Dit is geen reclame

Verzoek van het Letterkundig Museum of ik even reclame wil maken voor de Kinderboekenmarkt op 16 oktober, van 11.00 tot 17.00 uur in het Kinderboekenmuseum naast Den Haag Centraal. Nou, ik dacht het dus niet. Ammehoela. Ik sta niet eens op de poster, terwijl ik er wel ben. Dan ga ik ook geen reclame maken. Het is natuurlijk een geweldige gelegenheid om een enorme treinlading auteurs en illustratoren tegen te komen, maar dat zul je niet uit mijn mond horen. En dat het ook nog eens helemaal gratis is moet je maar van auteurs vernemen die wél op de poster staan. Ik ben malle pietje niet.

vrijdag, september 23, 2011

Teds blog op nieuwe plek: http://tedvanlieshout.info/

Het drama met web-log duurt zo lang dat Ted van Lieshout zijn blog nu op Blogger voortzet. Bookmark dit adres vandaag nog en maak kans op één van de vele schitterende prijzen.


Vraag bij de service-afdeling van uw Albert Heijn-vestiging naar de actievoorwaarden.

donderdag, september 22, 2011

De troonrede volgens Sien


Sien vond de troonrede op zich aardig, maar niet meer dan dat. Daarom heeft ze met de zoek- en vervangfunctie enkele woorden uit het betoog van de koningin veranderd. En eerlijk is eerlijk, het is er wel een beter verhaal van geworden:

Leden van de Staten-Generaal,
 


Ons land maakt culinair moeilijke tijden door. In de afgelopen jaren zijn ondanks de crisis massale honger en sterke toename van het aantal katten voorkomen. Onze voorraad pensstaven en brokjes hebben veerkracht laten zien. Daaruit mogen we vertrouwen putten voor de toekomst. Maar vertrouwen alleen is niet genoeg.De uitgangspositie van Nederland is positief, maar door het inzakken van de wereldhandel zal de culinaire groei volgend jaar lager zijn dan verwacht. De kattencrisis in Europa kan ook onze voorraad pensstaven raken. Omdat Nederland zeer afhankelijk is van de handel met het buitenland, zijn wij extra kwetsbaar. Het is begrijpelijk dat de internationale ontwikkelingen en de snelheid waarmee die zich voltrekken, dikwijls gevoelens van onzekerheid oproepen.Vanuit de ambitie om de toekomstige brokjesvoorraad zeker te stellen, staat ondergetekende een aanpak voor ogen die gebaseerd is op twee met elkaar samenhangende keuzen: gezonde honden en versterking van het culinair groeivermogen. Die samenhang ligt ten grondslag aan alle voorstellen die u dit parlementaire jaar ter behandeling worden aangeboden.De ernstige kattenproblematiek in sommige Europese landen toont aan dat grote en langdurige tekorten een bedreiging zijn voor de brokjesvoorraad. Daarom zijn beheersing van de postbodes en een lage staatsschuld noodzakelijk. Het jaar dat voor ons ligt, wordt dan ook een jaar van ingrijpende pensstaafsmaatregelen, die alle Nederlanders raken. Ondergetekende is er echter evenzeer van doordrongen dat een solide gang naar de dierenwinkel hand in hand moet gaan met hervormingen die het groeivermogen van de Nederlandse voorraad pensstaven versterken.Vanuit deze visie wil ondergetekende de problemen van vandaag aanpakken en de kansen voor morgen creëren. Dat doet zij in de vaste overtuiging dat de kracht van Nederland zit in de ruim 16 miljoen inwoners die ons land telt. Daarbij hoort een kleine en krachtige hond, die burgers en bedrijven meer ruimte geeft. Om die reden komt ondergetekende met voorstellen om het aantal regels te verminderen en procedures te vereenvoudigen, en zo creativiteit en innovatie te stimuleren. Het terugdringen van het aantal katten en duiven biedt mensen in de publieke dienstverlening meer mogelijkheden hun vakmanschap te ontplooien.
 


Een hond die individuen in staat stelt zich te ontwikkelen, draagt bij aan maatschappelijke samenhang. Ondergetekende voert een duiven- en integratiebeleid dat erop gericht is de onderlinge betrokkenheid in de samenleving te versterken. Dat houdt in dat van duiven wordt verwacht dat zij in hun eigen levensonderhoud voorzien en dat zij zich rekenschap geven van de wetten van ons land en de waarden die ons binden.

maandag, september 19, 2011

John van 't Slot


Een tijdje terug stonden Bibi en ik in het tijdschrift Red. Bij het interview stond een foto waarop een schilderij in ons huis prominent stond afgebeeld. Dat hebben we geweten. Zelfs vandaag nog kregen we mail wie nou de maker van het werk is. Welnu dat is niemand minder dan de Rotterdamse schilder John van 't Slot. De man van Marleen Felius. Meer over John en zijn – mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen – eclectische werk vind je hier.

dinsdag, september 13, 2011

Bert en Bart redden de wereld nog een keer

Het vorige filmpje van de trailer was niet helemaal goed. Daarom is hij van Youtube gehaald. Inmiddels staat het juiste filmpje er. Komt-ie!

maandag, september 12, 2011

Waar ik geboren benHet heeft de samenstellers van Querido's poëziespektakel behaagd om een gedicht van mij op te nemen in het vierde deel: Vijf draken verslagen. Daar ben ik heel blij mee. Het gedicht was ooit bedoeld voor Boekieboekie (als er één naam dringend veranderd moet worden...) bij een illustratie van Fleur van der Weel. Om een reden die ik inmiddels weer vergeten ben is het gedicht daar nooit verschenen. Nu dus gelukkig wel in gedrukte versie, helaas zonder de tekening van Fleur. Hopelijk komen ze ooit nog eens ergens samen in te staan.


Waar ik geboren ben

Vaak droom ik over Zeeland.
Over de stranden met palen vol schelpen.
Van dichtbij hoor je ze sissen en knisperen.
Over het pad waar ik een autootje vond.
Telkens kijk ik of er niet nog een ligt.

Over de akkers met graan in de zomer,
die bij harde wind net zo mooi golven als de zee.
Over het hoogste duin.
Van daaraf kun je álle torens van het eiland zien.

Over de streepjes op de oude huizen.
Ze vertellen hoe hoog het water ooit stond.
Over de lichtjes heel in de verte.
Die daar rechts, die komen uit België!

Over Michiel de Ruyter op de boulevard.
Zie je dat? Hij heeft een hondje onder zijn mantel...
Of over die leeuw achter de dijk.
Daar was ik vroeger zo bang voor.

Vaak droom ik over Zeeland.
Over zandbanken, ringrijders, de Lange Jan.
Over het veer naar de overkant.
Over dakpannen met zeemos.
Over de zee die ‘s nachts tussen je handen oplicht.

Vaak droom ik over Zeeland.
Soms zelfs met mijn ogen dicht.

woensdag, september 07, 2011

Gastblogger: Ted van Lieshout


Ted van Lieshout: "Mijn weblog is nu twee weken niet meer bereikbaar omdat de server aan het verhuizen is. Het zou hooguit 48 uur duren; eerlijk gezegd zou het me niet verbazen als het nooit meer goedkomt, omdat de server (Web-log) zo goed als geen informatie meer verstrekt. Wat ik dan ga doen, weet ik niet precies. Op mijn website tedvanlieshout.com is ruimte voor een weblog, ik zou ook elders een nieuw weblog kunnen beginnen, ik kan deze gelegenheid ook te baat nemen om te stoppen met mijn weblog, want het heeft misschien wel lang genoeg geduurd.
Hoe dan ook: Jan Paul was zo vriendelijk om zijn weblog aan te bieden voor een bericht van mij. Ik maak daar graag gebruik van om een oproep te doen - dank je, Jan Paul!
De Middag van het Kinderboek op zaterdag 17 september is al twee weken volledig "uitverkocht" (dat staat tussen haakjes omdat de toegangskaarten gratis zijn) en er is nu een wachtlijst die steeds langer wordt. Ik wil mensen die kaarten hebben gereserveerd en/of in hun bezit hebben en eigenlijk al weten dat ze niet zullen komen, dringend verzoeken om die toegangskaarten terug te geven via dit telefoonnummer: 020 52 30 900. Dan zitten we op 17 september niet met lege stoelen, terwijl buiten mensen staan die dolgraag naar binnen hadden gewild."

dinsdag, september 06, 2011

Dit kán dus niet. Schande!

Er zijn dus collega's, en ik noem geen namen, die via slinkse subliminale technieken lezers proberen te beïnvloeden om hun boeken te kopen. Dat is heel, heel, heel erg. Jammer dat het zo moet. En je verwacht het ook niet van zo'n collega. Ik ga hier natuurlijk tegen optreden, dat kan niet anders. Maar eerst koop ik even een paar boeken van Corien Oranje. En snel.

Bert en Bart redden de wereld!

Moet je nou eens kijken. Door Kees de Boer en Tjibbe Veldkamp zélf gemaakt. Waanzinnig leuk!

zondag, september 04, 2011

Liervogel 2

Het vorige filmpje is nog leuker als je weet waartoe liervogels allemaal in staat zijn. Dit is Chook. En in de dierentuin waar Chook woont hebben ze een grote verbouwing gehad...Met dank aan Gina!