dinsdag, december 04, 2007

Het kleed van Edessa

Er zijn heel veel redenen om aan te mogen nemen dat de lijkwade van Turijn een vervalsing is. Allereerst al door de afbeelding zelf. Hoe kan die ontstaan zijn? Waarom ziet het er zo geschilderd uit? En waarom zo westers? En dan is er nog het foutje met de witte baard. Om nog maar te zwijgen over de wetenschappelijke bewijzen. Want met C-14 analyse is bewezen dat het kleed uit de dertiende of veertiende eeuw komt. De vervalser moet overigens zeer nauwkeurig te werk zijn gegaan want het kleed zelf lijkt uit het Midden-Oosten te komen en dan nog wel uit de eerste eeuw na Christus.

Een andere reden om aan te nemen dat de lijkwade een vervalsing is komt voort uit het feit dat er een ware wildgroei aan lijkwades was. De lijkwade wordt namelijk herhaaldelijk genoemd in de Bijbel en is daarom een bekend relikwie. Er zijn tientallen ´lijkwades´ opgedoken in de Middeleeuwen. De eerste daarvan was het kleed van Edessa.

Het kleed van Edessa was overigens geen lijkwade. Het is sowieso al een veel kleiner doek. Maar volgens de legende zou de beeltenis op het kleed ook al ontstaan zijn toen Jezus nog leefde. Het kleed dook ergens in de vierde eeuw op. Er gaan verhalen over allerlei wonderen die het kleed zou hebben verricht. Waar dat kleed is weet niemand. Het is verdwenen tijdens de Franse Revolutie.

2 opmerkingen:

Jan Paul zei

Het bijzondere aan het kleed van Edessa is dat de schildertechniek in die tijd nog redelijk naïef was. Het moet een goed gelijkend portret zijn geweest, anders trapt niemand er natuurlijk in.

Of iemand heeft een techniek uitgevonden om een soort gezichtsafdruk te maken. Net zoals je een muntstuk na kunt tekenen door er stuk stuk papier op te leggen en daar vervolgens op te krassen. Maar een munststuk is geen gezicht en een doek is geen papier.

ted zei

Zo'n methode is niet moeilijk te bedenken. Als je een gezicht insmeert met roet en je legt er een doek overheen, krijg je (eventueel na licht aandrukken) de juiste afdruk op de doek. Die doek kun je verder bewerken of je kunt hem als voorbeeld gebruiken. - Dat is meteen ook het raadsel van de lijkwade van Turijn: waarom is een dergelijke methode niet toegepast? De enige reden die ik kan bedenken is dat zo'n afdruk er vertekend uitziet en dat vond men mogelijk niet overtuigend genoeg.