donderdag, november 22, 2007

Jezus

Voordat Miebeth en ik losbarsten over het mysterie van de lijkwade van Turijn nog eerst iets over Jezus zelf. In tegenstelling tot wat veel mensen denken gaat de wetenschap er wel degelijk van uit dat Jezus echt heeft bestaan. Er zijn naast bijvoorbeeld de evangeliën en de brieven van Paulus nog diverse historische bronnen die naar hem verwijzen.

De Romeins-Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus (foto) is daarvan de belangrijkste bron. Maar ook Tacitus, Suetonius en Plinius stippelen hem even aan in hun historische geschriften. En zo zijn er nog meer.

Hoewel geen enkele van die bronnen met een definitief bewijs komt, maken ze het zeer aannemelijk dat hij daadwerkelijk heeft geleefd. Ook kunnen we er van uit gaan dat veel verhalen uit de Bijbel op historische feiten gebaseerd zijn.

In die tijd miegelt het overigens van ‘zonen van God’ die na drie dagen zijn opgestaan uit de dood. Alleen hebben ze telkens andere namen. Er zijn in Israël nog steeds vele sektes die helemaal naar die tijd terug te dateren zijn. Dat was kennelijk hot in die tijd.

Geen opmerkingen: