zondag, juni 17, 2007

Tot slot (Miebeth)

Op basis van mijn laatste bijdragen bent u wellicht geneigd om te denken dat ik 100 procent overtuigd ben van het broeikaseffect. Dat is niet waar. Er is nog een procentje twijfel. Die twijfel komt niet van de populistische sites en filmpjes van ´ontkenners´. Wie even zoekt vindt ook ´bewijsmateriaal´ van holocaustontkenners. Stuk voor stuk gemanipuleerde, verdraaide, of gewoon verzonnen ´feiten´.

De één procent twijfel komt van wetenschappers die te goeder trouw zijn en die een belangrijke bijdrage leveren aan de discussie.

Dat zijn bijvoorbeeld wiskundigen die beweren dat de toepassing van de statistische gegevens van de klimatologen niet deugt.
Het zijn sterrenkundigen die de zonnekracht als bepalende factor zien.
Het zijn chemici, die op grond van waarnemingen uit hun eigen vakgebied tot andere conclusies komen.
En het zijn klimatologen zelf, die nog steeds voldoende reden tot twijfel vinden.

In verhouding zijn het er maar weinig. In absolute aantallen zijn het er nog behoorlijk wat. Maar vooralsnog ga ik uit van mijn (niet geheel wetenschappelijke) intuïtie: when it looks like a duck, when it walks like a duck, when it quacks like a duck, it probably ís a duck.

2 opmerkingen:

Jan Paul zei

Maar Miebeth, waarom schrijf je niet over die wiskundigen, chemici en andere wetenschappers die je wél vertrouwt?

Miebeth Zalfjes zei

Omdat het dan een erg technisch verhaal wordt dat jij a niet snapt en b niet interessant vindt.